nav icon

Samenwerking met andere scholen

We geloven niet in concurreren maar in samenwerken. We geloven dat elke onderwijsmethode recht van bestaan heeft en dat we elkaar aanvullen.

Vanuit bovenstaande visie bieden we ook diensten aan aan andere scholen. Zo kunnen leerlingen met ernstige problemen een tijdelijk traject (minimum 3 weken) volgen bij ons. Hierbij geven we het kind tools om te leren omgaan met zijn eigen uitdagingen zodat zijn schoolloopbaan een succesverhaal wordt. Ondertussen loopt hij geen leerachterstand, want hij volgt de eindtermen. In samenspraak met de school kunnen bestaande methodes voortgezet worden zodat de terugkeer vlot verloopt. Dit is vooral voor kinderen die niet meer normaal kunnen functioneren op school, zoals bijvoorbeeld bij schoolmoeheid, emotionele problemen of suïcidaal gedrag.
Een andere mogelijkheid is een deeltijds traject waarbij het kind in zijn vertrouwde omgeving blijft les volgen in combinatie met een aantal uren Natuurkind. Zo focussen wij ons enkel op de problemen zonder het kind te isoleren uit zijn vertrouwde omgeving. Dit is bijvoorbeeld nuttig bij pesten en dit voor dader en slachtoffer afzonderlijk of in het geval van dyslexie of een andere leerstoornis of andere problemen waardoor het kind niet mee kan in de klas.

Leerkrachten kunnen bij ons ook terecht met concrete vragen. We volgen steeds de actuele ontwikkelingen in kinderpsychologie en therapie en scholen ons regelmatig bij. Hierdoor zijn we in staat om veel vragen te beantwoorden en concrete oplossingen aan te bieden. Wanneer aangepast didactisch materiaal nodig is, kunnen wij dit ook voorzien.