nav icon

FAQ

Wat is Natuurkind?
Natuurkind is een leermethode gebaseerd op natuurlijk leren. Het is een individueel traject.

Is Natuurkind unschoolen?
Nee. Unschoolen en de methode Natuurkind hebben veel raakvlakken, maar Natuurkind is niet unschoolen. Bij unschoolen wordt het leerproces volledig door het kind gestuurd. Bij Natuurkind wordt het doel bepaald door de lerende, maar het traject wordt bepaald door een mentor.

Past Natuurkind binnen elke leersituatie?
Ja en nee. Ja, het kan gebruikt worden voor alle leerstof en voor alle kinderen, maar er zijn drie belangrijke voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Anders is succes niet gegarandeerd. De eerste voorwaarde is intrinsieke motivatie, de tweede is de mentor en de derde is de leerstof. De mentor moet getraind zijn in de methode Natuurkind en de leerstof moet volledig aangepast worden aan de methode. Ook de leeromgeving is zeer belangrijk, maar een aangepaste leeromgeving zonder een gemotiveerd kind, zonder een getrainde mentor en aangepaste leerstof werkt niet.

Wat maakt Natuurkind anders dan de andere methodescholen?
Elke school vertrekt vanuit een bepaalde filosofie. Deze filosofie bepaalt hoe de kinderen opgevoed en begeleid worden. De filosofie achter Natuurkind is dat elk kind wilt leren. Er is een grenzeloos vertrouwen in de natuurlijke aanleg van het kind. De leerstof en leeromgeving worden vanuit dit perspectief aangepast aan het kind, net zoals de mentor ook zorgvuldig wordt uitgekozen. Aangezien elk kind anders is, kan het gebeuren dat in een klas elk kind een eigen cursus en andere leermiddelen heeft. Er is geen "one size fits all" binnen Natuurkind.

Is Natuurkind de beste methode?
Elke pedagogische filosofie die het kind geen schade toebrengt heeft recht op bestaan. Er kunnen perfect meerdere methodes naasteen bestaan. We zien Natuurkind dan ook als een aanvulling op het huidig onderwijsaanbod en richten ons in eerste instantie op kinderen die hun draai niet vinden in het huidig onderwijsaanbod of die meer zoeken dan de andere methodes kunnen aanbieden.

Is Natuurkind geschikt voor mijn kind?
Elke ouder heeft een eigen visie op hoe zijn kind opgevoed moet worden en heeft een toekomstbeeld voor ogen. Voor een optimale schoolbeleving en een grote kans op succes moet de visie van de school aansluiten bij de pedagogische filosofie van de ouders. Bij Natuurkind staat het kind centraal, dit wilt niet zeggen dat het kind de baas is, wel dat er geluisterd wordt naar zijn behoeften en vragen en er een antwoord op gegeven wordt. Het kind wordt begrensd wanneer nodig, maar ook losgelaten wanneer nodig. Respect en communicatie zijn zeer belangrijk in de Natuurkind-filosofie alsook een vertrouwen in het kind.

Kunnen kinderen via Natuurkind vzw (in oprichting) een geldig diploma behalen?
Natuurkind geeft geen officiƫle diploma's, enkel getuigschriften die getuigen dat het traject succesvol gevolgd is. Kinderen die een volledig traject volgen via Natuurkind moeten ook examens afleggen bij de Examencommissie. Ze vallen dan onder de wetgeving voor Huisonderwijs.

Kan ik voltijds les volgen?
Ja, maar het aantal voltijdse plaatsen zijn beperkt.
Je volgt dan wel nog altijd officieel Huisonderwijs (collectief huisonderwijs) en moet een verklaring van huisonderwijs indienen.

Wat houdt een deeltijds traject in?
Deeltijdse trajecten zijn op vraag van leerlingen. Dit kan zijn om bijvoorbeeld voor te bereiden voor de examens of bijles of om bepaalde talenten te ontwikkelen of om bepaalde hindernissen te overwinnen (dyslexie, concentratieproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen,...). Hierbij volgen leerlingen Huisonderwijs of les in een erkende school in combinatie met een traject bij Natuurkind.

Wat houdt afstandsleren in?
Bij afstandsleren krijgt de leerling les en opdrachten via mail. Mentor en leerling spreken op regelmatige tijdstippen af. Hiervoor heeft Natuurkind verschillende locaties in Vlaanderen.

Wie geeft er les bij Natuurkind?
Er zijn twee groepen leerkrachten: de mentoren die persoonlijk een aantal leerlingen begeleiden en vakleerkrachten.