nav icon

Boeken

Bij de boeken van Natuurkind vind je steeds de vermelding niveau. Dit verwijst naar het niveau van de leerstof: niveau 1 is de verkenning, niveau 2 is een verbreding van de leerstof en niveau 3 en verder zijn een verdere uitbreiding. Voor de meeste doeleinden is niveau 1 voldoende.

De boeken zijn steeds opgesteld volgens dezelfde indeling: een schets van de leerstof (wat gaan we leren?), de leerstof, bespreking van belangrijke onderdelen, een samenvatting (wat hebben we geleerd?) en kernvragen (beheers je de leerstof?). De werkboeken en doeboeken wijken af van deze indeling. Ook de boeken leren lezen en rekenen volgen een andere indeling.

Waar mogelijk worden de boeken aangevuld met digitale oefeningen. Momenteel gebruik ik vaak het platform Kahoot! .  Op de website staat er steeds een link naar de oefeningen en toetsen.