nav icon

blog

Statusupdate 19 augustus

Het nieuwe schooljaar is al bijna daar. Omdat we nog geen vaste leslocatie hebben, hebben we besloten om geen voltijdse trajecten op te starten in september. Leerlingen kunnen enkel deeltijdse trajecten of buitenschoolse begeleiding volgen. Deze zullen plaatsvinden in Eindhout en/of Groot Vorst.

Voor de deeltijdse trajecten: de leerlingen volgen huisonderwijs en een aantal uren les bij ons volgens de behoefte (25% of 50%). Deze lessen kunnen eindtermen zijn of persoonlijke vorming (bijvoorbeeld: begeleiding dyslexie of andere leerstoornissen of ontwikkeling talenten of...). Een combinatie van deeltijds traject en afstandsleren is ook mogelijk. Mail (info@natuurkind.org) of bel (0485/84 94 37) voor meer info of afspraak.

Buiitenschoolse begeleiding: we hebben een team deskundigen met een zeer diverse specialisatie. Mogelijkheden: auticoach, adhd, dyslexie, zelfvertrouwen, dyscalculie, schoolmoeheid en andere problemen die het schoolgaan moeilijk maken. Mail of bel voor meer info.

<< Ga terug naar de vorige pagina