nav icon

blog

Status update 17 juni 2019

Er zijn steeds meer geĆÆnteresseerden in Natuurkind. We hebben een aantal bijzondere mensen ontmoet die een gelijkaardige visie hebben op onderwijs en kinderen. Het worden spannende tijden! Volgende trajecten zijn uitgewerkt: dyslexie, dyscalculie, ADHD, concentratiestoornissen, hoogbegaafdheid, uitzonderiljk getalenteerd, laagbegaafdheid, pesten (slachtoffer en dader) en schoolmoeheid.

Voor we kunnen starten, zijn er nog een aantal praktische problemen. Onze grootste bezorgdheid is en blijft een geschikt gebouw. We hebben wel een tijdelijke oplossing zodat we in september kunnen starten met onze leerlingen. 
Omdat we het inschrijvingsgeld willen verlagen of op zijn minst beurzen beschikbaar stellen voor leerlingen wiens ouders het niet kunnen betalen, zoeken we ook financiƫle middelen. Schenkingen zijn steeds welkom. In ruil krijgen onze sponsors een aantal voordelen (zie website).

Tot slot: medewerkers. We zijn in bespreking met 2 schatten van juffen. Ook zijn er een aantal deskundigen die ons willen bijstaan bij de begeleiding van onze leerlingen. We zijn nog op zoek naar leerkrachten (alle graden), vakleerkrachten, therapeuten met een eigen visie en aanpak kinderen en vrijwilligers voor onderhoud. Voel je je aangesproken? Aanmelden kan via mail of telefonisch. 

<< Ga terug naar de vorige pagina