nav icon

blog

Status update maart 2019

Hoewel de site statisch is gebleven, zijn we achter de schermen druk bezig geweest. Het is tijd om hier een kort overzicht te plaatsen van de stand van zaken.

Voor de start zijn er een aantal hindernissen die we nog moeten nemen. Het is ons nog niet duidelijk of we onze streefdatum van september 2019 zullen halen. De grootste hindernis is geld. Als we Natuurkind toegankelijk willen maken voor een breed publiek, moeten we extra financiële middelen zoeken. Een hoog inschrijvingsgeld is voor ons nog steeds geen optie, maar de werkingskosten zijn zeer hoog. Dit komt vooral door het maatwerk dat we aanbieden. Ook de didactische middelen en de warme maaltijden op school hebben een hoog kostenplaatje. Om dit alles te bekostigen zoeken we middelen.
We zoeken ook een geschikt gebouw. Dit hoeft geen typisch schoolgebouw te zijn, maar wel voldoende kamers en groen hebben om het leerproject te kunnen realiseren.

Na de oproep wat praktische zaken: hoe ver staan we nu met de start?

Het pedagogisch project, de vakken, de dagindeling en andere praktische zaken zijn uitgewerkt. De plannen wachten op realisatie. We hebben ondertussen ook een aantal boeken geschreven (zie publicaties) en alle eindtermen vertaald naar Natuurkind.

Verder zijn alle voorbereidingen voor de oprichting van de vzw zo goed als rond en hebben we één leerkracht. Onze juf voor de kleintjes wacht vol ongeduld op haar leerlingen. We zoeken verder naar overige leerkrachten, zowel vakleerkrachten als klasleerkrachten (mentoren). Diploma is geen vereiste, wel motivatie.

We hebben ook een aangenaam gesprek gehad met de burgemeester van Laakdal over een eventuele samenwerking. Er zijn een aantal pistes die de gemeente en wij nader moeten bekijken. 

En onze Youtube-kanaal hebben we nieuw leven ingeblazen.

Kan je ons helpen? Aarzel dan niet ons te contacteren.

<< Ga terug naar de vorige pagina